Het Kurt Defrancq Huis

Na een opvoeren van een theatermonoloog in het Rosa Spier Huis in Nederland, nabij Amsterdam, was Kurt Defrancq enorm onder de indruk van deze unieke vorm van samenleven. Daar wonen kunstenaars op leeftijd samen. Ze krijgen de mogelijkheid om nog te creëren terwijl ze de nodige zorg krijgen.
Een prachtig initiatief waardoor Kurt enorm geraakt was.

Aangezien dit een concept was dat tot nu toe nog niet bestond in België rijpte al snel het idee om zijn schouders te zetten onder een gelijkaardig Vlaams initiatief: Het Kurt Defrancq Huis.

Met behulp van experts uit verschillende domeinen werd de Kurt Defrancq Stichting opgericht.
Deze stichting werkt aan het initiatief van het Kurt Defrancq Huis. Het moet een mix worden van wonen, zorg en cultuur.
Bedoeling is dat naast kunstenaars en artiesten, ook wetenschappers die gelinkt zijn aan de cultuursector, er terechtkunnen.

Ook zet de stichting in op het sociale aspect. Ze wil een ontmoetingsplaats bieden over de generaties heen.
Dit door samen te werken met lokale kunstacademies, scholen, jeugdwerk en door het lokale verenigingsleven in het project te betrekken.

Meer info over het Kurt Defrancq Huis kan u terugvinden op de website.

kurtdefrancqhuis.be